SMS zmenki in stiki

 v živo

ona - on

Pošlji FLIRT na 3999

Splošni pogoji uporabe storitve MOJFLIRT.SIBIRO EKSPRES d.o.o., Černetova 5a, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI47706988, Matična številka 6176038,
TRRSI56 05100801 3503 944 odprt A Banka VIPA d.d.
Podjetje Biro ekspres d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko Srg 2012/24064 z dnem 11.06.2012.

Podjetje Biro ekspres d.o.o. je zavezanec za DDV.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Pogoji uporabe storitve "MOJFLIRT.SI" (v nadaljevanju Pogoji) so splošni pogoji storitve "MOJFLIRT.SI", ki jih ponuja podjetje BIRO EKSPRES, d.o.o., Černetova ul. 5a, Ljubljana. (v nadaljevanju: BIRO EKSPRES).

Splošni pogoji trenutno veljajo za uporabnike mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in Simobilove uporabnike.

Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Šteje se, da s samim naročilom in potrditvijo pravil in pogojev storitve uporabnik pristane na vse tukaj navedene pogoje.

S potrditvijo splošnih pogojev na spletni strani www.mojflirt.si , uporabnik potrjuje, da je dopolnil 18 let, da je prebral splošne pogoje uporabe storitve, da jih razume in se z njimi strinja.

Z uporabo spletne strani www.mojflirt.si. prične veljati pogodba med uporabnikom spletne strani in ponudnikom storitve. Pogodba se lahko prekine kadarkoli, ali s strani uporabnika ali s strani ponudnika storitve.

Opis storitve

Storitev obsega ponudbo SMS:
SMS storitev izvaja ponudnik preko samostojne številke 3999.

SMS klepet je zgolj in le zabava, namenjena zabavni ter razvedrilni sms komunikaciji med objavljenimi profili in uporabniki, ki si te komunikacije želijo. Storitev ni namenjena fizičnim kontaktom med uporabniki storitve in profili, ampak zgolj virtualnemu načinu komunikacije.

Komu je storitev na voljo

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: omrežja Telekom Slovenije in njegovi uporabniki,omrežja Debitel in omrežja Izimobil.

Definicije pojmov

Ponudnik in izvajalec storitve MOJFLIRT.SI je podjetje BIRO EKSPRES d.o.o., Černetova ul. 5a, Ljubljana, ki je za storitev v celoti odgovorno.
Ponudnik komunikacijske poti je družba Telekom Slovenije d.d..

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije d.d. - Splošni pogoji mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve je lahko vsak uporabnik omrežja Telekom Slovenije, Debitelov naročnik ali predplačnik Izimobil-a, ki je opremljen z mobilnikom, ki podpira pošiljanje in sprejemanje SMS in MMS sporočil in je dopolnil 18 let. Uporaba storitve se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo Splošne in Posebne pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani www.mojflirt.si.

Vse posamezne storitve v okviru storitve »MOJFLIRT.SI« terjajo soglašanje z zgoraj navedenimi pogoji uporabe.

2. UPORABA STORITVE

Splošno o uporabi storitve

 • pristop k storitvi in članstvo v storitvi
 • ponudba in odstop od pogodbe
 • ukinitev storitve
Pristop k storitvi je možen preko ključne besede na številko »3999« (poslan SMS/MMS) ali na internetni strani, ki je navedena v oglasu za storitev in se strinja s Splošnimi in Posebnimi Pogoji uporabe in cenikom storitve, ter je že dopolnil 18 let ali več. Uporabnik nato prejme brezplačen povraten SMS z Splošnimi pogoji poslovanja ponudnika storitve, v katerem je opisana vrsta storitve, njena ceni in perioda, način odjave in informacije o pomoči ter podatki o ponudniku.

Potrošnik za že opravljeno storitev ne more zahtevati povračila stroškov, v skladu s 5. odstavkom 43. č člena ZVPOT-a, saj te pogodbe spadajo med izjeme 5. odstavka 43. č člena ZVPOT. Lahko pa kadarkoli odstopi od storitve.

Sodelovanje v storitvi

Pristop k storitvi je možen z SMS sporočilom z ključno besedo »Flirt« na številko 3999 (poslan SMS/MMS) ali na internetni strani, ki je navedena v oglasu za storitev in s strinjanjem s Splošnimi in Posebnimi Pogoji uporabe in cenikom storitve. Uporabnik nato prejme brezplačen povraten SMS z Splošnimi pogoji poslovanja ponudnika storitve, v katerem je opisana vrsta storitve, njena ceni in perioda, način odjave in informacije o pomoči ter podatki o ponudniku.

Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo »DA « na številko 3999 za aktivacijo storitve ter potrditev polnoletnosti in strinjanja s splošnimi pogoji, objavljenimi na www.mojflirt.si,. Ko uporabnik potrdi splošne pogoje, prejme brezplačno SMS sporočilo: "Prijavljeni ste na storitve spletne strani www.mojflirt.si. Nadaljnja SMS komunikacija poteka po želji uporabnika in je plačljiva po ceni 0,99 EUR na SMS.

Uporabnik je tako postal član kluba v storitvi in lahko prične s pogovorom. Uporabnik se pogovarja tako, da odgovarja na SMS sporočila, pri čemer ni potrebno dodajati ključnih besed

Ponudnik storitve svetuje, da se storitve ne uporabljate med vožnjo, zato zavrača vsako odgovornost ali odškodninske zahtevke v primeru telesnih poškodb ali materialne škode, nastale zaradi nepravilne ali nedovljene uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Storitev mobi flirt je namenjena zgolj in le zabavi ter razvedrilni sms komunikaciji med objavljenimi profili in uporabniki, ki si te komunikacije želijo. Storitev v osnovi ni namenjena, fizičnim kontaktom med uporabniki storitev in profili niti jih ne preferira, ampak zgolj virtualnemu načinu komuniciranja.

V kolikor med uporabniki in objavljenimi profili pride do fizičnega kontakta se to lahko zgodi na lastno odgovornost vpletenih oseb, ponudnik spletne storitve in tehnični ponudnik se od tovrstnih dejavnosti ograjujeta, jih odsvetujeta, zato v primeru neželjenih posledic ne nosita nikakršne odgovornosti.

Odjava od storitve

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od storitve preko SMS sporočil.

a.) Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: »STOP« na 3999. Uporabnik se s tem odjavi od storitve in vseh obvestil na ponudnikovi samostojni številki.
Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo z besedilom: »Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS ali MMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na številki 3999. Biroekspres d.o.o.« Prejeti SMS je brezplačen.

Odjava je izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Starost in odgovornost

Starost

SMS storitev lahko uporabljalo le uporabniki, ki so dopolnili 18 let ali več, starostne omejitve navzgor pa ni.

Nasveti in priporočilo za starše

Mobilni telefoni se vse bolj približujejo lastnostim interneta zato je potrebno pri njihovi uporabi upoštevati vsa pravila varnosti. Mobilni telefoni imajo ljudje običajno vedno pri sebi kar oteži nadzorovanje uporabe, zato je pomembno, da se s svojimi otroki pogovorite glede potencialnih nevarnostih online klepetalnic in zagotovite, da se zavedajo pravil, ki zagotavljajo njihovo varnost. Vsebina storitve ni primerna za mladoletne osebe.

Dolžnosti uporabnikov

1. Uporabnik se strinja, da ne sme:

 • odkrivati svojih osebnih podatkov, kot so ime, naslov, telefonska številka, email ali poštnih številk kraja bivanja, kraja dela ali šole, ali drugih osebnih informacij;
 • uporabljati storitve za komercialne namene;
 • zbirati informacij o ostalih uporabnikih in uporabljati te informacije za kakršnekoli druge namene;
2. Z objavo kakršnihkoli informacij prek storitve, vključno z vzdevki, se kot uporabnik strinjate, da ne boste objavljali sporočil ali drugih informacij, ki:

 • so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
 • se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslega gradiva, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
 • se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
 • lahko ogrožajo državno varnost;
 • se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
 • se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
 • kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;
 • kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
 • določajo nepooblaščeno ali nezahtevano oglaševanje, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger;
 • skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.

Plačilo storitev

Določene vsebine v okviru storitve MOJFLIRT.SI se uporabniku zaračunajo v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom ponudnika storitve, ki je sestavni del Splošnih pogojev. Uporabnik plača storitev v trenutku njenega prejetja na mobilni telefon.

Storitev se izvede na način, da uporabnik le-to prejme preko SMS/MMS sporočila in jo lahko uporabnik prenese in shrani na svoj mobilni telefon. Rok dobave vsebine je takojšen.

Ponudnik komunikacijske poti (mobilni operater) obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.
Uporabniki v prednaročniškem razmerju lahko preverijo nakup obračunane vsebino ali storitve na način, da preverijo stanje na računu pri svojem operaterju. Uporabniki v naročniškem razmerju lahko preverijo nakup obračunane vsebine ali storitve na mesečnem računu, ki jim ga izstavi mobilni operater.

Uporabnikom v prednaročniškem razmerju, se vrednost storitve ali vsebine odbije od njihovega stanja na računu pri mobilnem operaterju takoj, uporabniki z naročniškim razmerjem pa storitev dobijo obračunano na mesečnem računu.

Uporabnikova uporaba storitve »MOJFLIRT.SI« je na računu izkazana samostojno s komercialnim imenom storitve. V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Telekom Slovenije, d.d., družbe Debitel d.d. in Izimobil.

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Splošni in Posebni Pogoji in navodila za uporabo storitve.

Cenik

Vsebine se obračunajo po spodnjem ceniku ponudnika storitve. Pred prijavo na storitev mora uporabnik predhodno potrditi ceno ter Splošna pogoje ponudnika storitve. V primeru pošiljanja ali prejemanja SMS sporočil, pa je cena objavljena tudi v reklamnih oglasih.

Cena prejetega SMS sporočila je 0,99 EUR z DDV.

Cene vsebin in storitev so vedno objavljene na oglasnem materialu in vključuje DDV.

Opozorilo Mobi-uporabnikom: v storitvah lahko sodelujete, če ste polnoletni in dokler je stanje na vašem računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na računu dovolj visoko za nemoteno uporabo.

Vsa poslana SMS sporočila s strani uporabnika in prenos podatkov se zaračunajo po vsakokratnem trenutno veljavnem ceniku vašega mobilnega operaterja.

Cenik je veljaven od 01.09.2012 do objave novega.

3. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Pri uporabi storitev uporabnik dovoli podjetju BIRO EKSPRES d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, za namene izvedbe storitve in sprejemanja promocijskih sporočil.

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov. Ponudnik v nobenem primeru zbranih podatkov ne bo posredoval tretji osebi.

Zbiranje osebnih podatkov

Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika, ki je podana s tem, ko uporabnik sprejme Splošne pogoje poslovanja ponudnika.

BIRO EKSPRES d.o.o. spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil v druge namene, razen v primerih, ko te podatke zahteva pistojni državni organ.

4. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja mobilnega operaterja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Uporabnik se mora zavedati da:
 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in znanja ali nespretnosti uporabnika.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, katere so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih.
 • ponudnik storitev ne more zagotoviti delovanje storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
Ponudnik poti zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS Sporočila), se ponudnik poti obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.

V kolikor je bila storitev s strani ponudnika opravljena, ponudnik opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji ponudnika poti.

5. POMOČ, REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. Ponudnik rešuje tudi reklamacije, če se prenos vsebine ne prenese v uporabnikov mobilnik.

Ponudnik storitev sprejema reklamacije:
od 10:00 - 14:00 (ponedeljek - petek)

na telefonski številki: 041 800 200 e-pošta: biroekspres@mojflirt.si

Reklamacije se rešujejo med 10:00 - 14:00 uro (pon-pet) in so običajno rešene še isti delovni dan, ko je bila reklamacija sprejeta. V primeru, da je bila reklamacija sprejeta izven delovnega časa reševanja reklamacij, se ta rešuje prvi možen delovni dan.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja mobilnega operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Uporabnik ima možnost odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo, če v roku 14 dni pošlje nedvoumno izjavo na naslov (Biro Ekspres d.o.o., Černetova 5a, 1000 Ljubljana.  Ali na elektronski naslov biroekspres@mojflirt.si), ali izpolni obrazec ki se nahaja TUKAJ!

Uporabnik ima pravico do vpogleda v pogodbo sklenjeno na dan uspešne prijave v sistem pri ponudniku poti storitve, ki jih shranjuje v elektronski obliki. Za vpogled v pogodbo mora uporabnik poslati pisno zahtevo na (Biro Ekspres d.o.o., Černetova 5a, 1000 Ljubljana. Ali na elektronski naslov biroekspres@mojflirt.si).

6. KRŠITVE

Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji oziroma so njihova dejanja v nasprotju z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

V kolikor bo obstajal sum zlorabe sistema pri storitvah, si Biro ekspres d.o.o.pridržuje pravico, da takšnega uporabnika izključi. V kolikor pri uporabi storitev pride do suma, da uporabnik do njih dostopa na tehnično sporen način, si Biro ekspres d.o.o. pridržuje pravico blokirati takšnega uporabnika in mu prepovedati nadaljnjo uporabo storitev.

Ponudnik storitve si pridržuje pravico prekiniti uporabniku dostop do storitve, če je uporabnikova komunikacija :
 • nezakonita, ogrožajoča, žaljiva, nadležna, opravljiva, vsebujejo kletvice, do drugih nasilna, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
 • se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslega gradiva, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
 • se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
 • lahko ogrožajo državno varnost;
 • se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
 • se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
 • kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;

7. SPLOŠNO

Ponudnik storitev lahko spreminja te pogoje uporabe storitve. Ponudnik storitve se zavezuje, da bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Splošni pogoji.

Nasveti in priporočila

Uporabnikom svetujemo, da MOJFLIRT.SI storitev uporabljajo po svojem občutku in zmožnostih, da ne pretiravajo ali kakorkoli zapadejo pod vpliv le te. Obstaja verjetnost, da osebe, ki se pojavljajo v SMS zmenkih ali klepetalnicah niso to za kar se izdajajo zato priporočamo previdnost in kanček razuma pri uporabi. Ponudnik storitve in tehnični ponudnik storitve zaradi možnosti zlorab odsvetujeta izmenjavo zasebnih podatkov med uporabniki.

Za izvensodno reševanje potrošniških sporov je pooblaščen: Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.


Ljubljana, 01.09.2012

Cena prejetega sporočila znaša 0,99 € z 22% DDV brez naročnine. Storitev je mogoča le v Slovenskem jeziku.
© 2021
 MojFlirt

Pošlji FLIRT na 3999